3 4 5

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

OKJ-s azonosító szám: 54 140 02
Jelentkezési feltételek: érettségivel rendelkező személy
Elméleti képzés ideje: 9 hónap

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak
előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások
előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A képzés moduljai:

  • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
  • 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
  • 11687–16 Program és szabadidő szervezés
  • 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
  • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
  • 11498–12 Foglalkoztatás I.
  • 11499–12 Foglalkoztatás II.
  • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képzőszervünk felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

A képzés önköltséges. A képzési díjjal kapcsolatban itt kérhet tájékoztatást:
Tel: 06/20-393- 7586, 06/20-280- 335
E-mail: kellajos@freemail.hu