3 4 5

Gyógypedagógiai Asszisztens

Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 01194001
Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens képzés munkaterülete
A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek
előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető
munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját
a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg

Gyógypedagógiai asszisztens képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Gyógypedagógiai asszisztens képzés időtartama: 6 hónap
A képzés személyes/kontakt és online oktatási formában történik.

A gyógypedagógiai asszisztens szakmai képzés tananyagegységei:
– Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
– Általános gyógypedagógia ismeretek
– Speciális gyógypedagógia ismeretek

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli, szóbeli vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről kiállítunk egy tanúsítványt. A szakmai vizsgára ezzel a megszerzett tanúsítvánnyal tud a képzésben résztvevő jelentkezni, egy akkreditált vizsgaközpontba. 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.

A képzés önköltséges. Részletfizetésre is van lehetőség.
A képzési díjjal kapcsolatban itt kérhet tájékoztatást:
Tel: 06/20-393-7586, 06/52-280-335
E-mail: kellajos@freemail.hu