3 4 5

Pedagógiai Asszisztens

Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 01194002
Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens képzés munkaterülete
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Pedagógiai asszisztens képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Pedagógiai asszisztens képzés időtartama: 6 hónap
A képzés személyes/kontakt és online oktatási formában történik.

A pedagógiai asszisztens szakmai képzés tananyagegységei
– Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
– Családpedagógiai alapismeretek
– Szabadidőpedagógia
– Gondozás és egészségnevelés
– Kommunikáció és viselkedéskultúra

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli, szóbeli vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről kiállítunk egy tanúsítványt. A szakmai vizsgára ezzel a megszerzett tanúsítvánnyal tud a képzésben résztvevő jelentkezni, egy akkreditált vizsgaközpontba. 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.

A képzés önköltséges. Részletfizetésre is lehetőség van.

A képzési díjjal kapcsolatban itt kérhet tájékoztatást:
Tel: 06/20-393-7586, 06/52-280-335
E-mail: kellajos@freemail.hu