3 4 5

Óvodai dajka

OKJ-s azonosító szám: 32 140 01
Jelentkezési feltételek: 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező és 18 életévet betöltött személy
Képzés ideje: 5 hónap

A képzés elméleti és gyakorlati részből áll.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A képzés moduljai:

  • 11470–16 Óvodai nevelési feladatok
  • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
  • 11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
  • 11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

A korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képzőszervünk felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

A képzés önköltséges. A képzési díjjal kapcsolatban itt kérhet tájékoztatást:
Tel: 06/20-393-7586, 06/20-280-335
E-mail: kellajos@freemail.hu