3 4 5

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

OKJ-s azonosító szám: 54 140 01
Jelentkezési feltételek: érettségivel rendelkező személy
Elméleti képzés ideje: 9 hónap

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

A képzés moduljai:

  • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
  • 11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok
  • 11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok
  • 11498–12 Foglalkoztatás I.
  • 11499–12 Foglalkoztatás II.
  • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képzőszervünk felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

A képzés önköltséges. A képzési díjjal kapcsolatban itt kérhet tájékoztatást:
Tel: 06/20-393-7586, 06/20-280-335
E-mail: kellajos@freemail.hu