3 4 5

Dajka

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001790
Szakképesítés azonosító száma: 01193003

Megújult képzésünkkel már óvodában, bölcsődében és gyermekotthonban is dolgozhatsz! 
A képzés személyes/kontakt és online oktatási formában történik.

Jelentkezési feltételek:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Képzés ideje: 4 hónap /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képzőszervünk felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja mellyel az óraszám csökkenthető

A képzés elméleti és gyakorlati részből áll.
Megszerezhető dokumentum típusa: bizonyítvány

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és baleset megelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A dajka szakmai képzés tananyagegységei

  • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében
  • Gondozás és egészségvédelem
  • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
  • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

Vizsga részei:
Szóbeli vizsga
A vizsgázó központilag összeállított szóbeli tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

Gyakorlati vizsgatevékenység
Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

A vizsgára bocsátás feltételei:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről kiállítunk egy tanúsítványt. A szakmai vizsgára ezzel a megszerzett tanúsítvánnyal tud a képzésben résztvevő jelentkezni, egy akkreditált vizsgaközpontba.

Egyéb feltétel: 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig. A szakmai gyakorlat helyszínéhez a résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt keres. A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

A képzés önköltséges. Részletfizetési lehetőség van.
A képzési díjjal kapcsolatban itt kérhet tájékoztatást:
Tel: 06/20-393-7586, 06/52-280-335 /Dr. Kelemenné Kovács Csilla/
E-mail: kellajos@freemail.hu